CHƠI GAME DOMINO QQ

Trò chơi được sáng tạo bởi nhà cung cấp game nổi tiếng Gameplay Interactive và chính thức phát hành tại VN88

CÁCH CHƠI GAME DOMINO QQ

  1. Luật chơi

– Mỗi ván bài phải có tối thiểu 2 người chơi và tối đa 6 người chơi.

– Bắt đầu ván bài, mỗi người chơi sẽ được chia 3 thẻ bài và bắt đầu vòng Thách cược thứ nhất.

– Sau khi kết thúc vòng Thách cược thứ nhất thì người chơi sẽ được chia thêm 1 thẻ bài.

– Sau khi chia thêm 1 thẻ bài sẽ bắt đầu vòng Thách cược thứ hai.

– Khi vòng Thách cược thứ hai kết thúc thì tất cả người chơi chưa bỏ bài sẽ mở bài so sánh với nhau. Người chơi có kết hợp cao nhất sẽ là người chiến thắng và giành lấy quỹ cược chung.

  1. Các thẻ bài trong game Domino QQ và cách tính điểm

– Mỗi ván bài sẽ có 28 thẻ bài Domino.

– Mỗi thẻ bài Domino sẽ chia thành 2 phần là phần trên và phần dưới.

 Điểm của thẻ bài sẽ dựa trên số nút trên thẻ bài đó.

Domino QQ 21

 Nếu các kết hợp có tổng số nút lớn hơn hoặc bằng 10 thì sẽ bỏ số của hàng chục và chỉ tính số nút  của hàng đơn vị.

Ví dụ: người chơi có kết hợp của 2 thẻ bài 6 và 6 thì kết hợp này sẽ tính là 2 diểm ( 6 + 6 = 12 ).

Domino QQ 3